blog

Ra mắt nền tảng học và thi online

Nền tảng Game trên Facebook(Beekids Quizzy): Tạo các chương trình ôn thi & cuộc thi tuần / tháng / quý / năm --> giúp các Trung tâm sàn lọc và lựa chọn những ứng viên thi quốc gia(giảm việc tổ chức các cuộc thi offline phức tạp.


Related News