blog

Nguyễn Tú Oanh

TRAINER & COACH
- Chuyên gia khai vấn Quốc Tế Associate Certified Coach đầu tiên tại Đà Nẵng & Miền Trung - thuộc liên đoàn huấn luyện Quốc Tế International Coach Federation một tổ chức với 25 năm kinh nghiệm huấn luyện toàn cầu.
- Chuyên gia sinh trắc dấu vân tay khám phá tiềm năng con người chứng nhận bởi viện nghiên cứu Sinh trắc Châu Á ADRC, VMIT.
- Trainer Google dự án Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0.
- 2000 giờ tư vấn cá nhân & doanh nghiệp.
- 3000 giờ đào tạo.
Phương châm sống " BẠN CHỈ CÓ MỘT LẦN ĐỂ SỐNG, HÃY CHỌN SỐNG HẠNH PHÚC SỚM HƠN".