blog

Phùng Ngọc Lợi

Giáo viên - Nhà sáng lập hệ thống trung tâm phương pháp học thông minh Sparta Việt Nam
Giáo viên Phùng Ngọc Lợi - Nhà sáng lập hệ thông trung tâm phương pháp học thông minh Sparta Việt Nam, Anh là giáo viên chuyên Toán Tư Duy 8 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán và ôn luyện thi toán THCS. Ngoài ra Ngọc lợi còn là tác giả bộ sách :
1) Làm chủ kiến thức với sơ đô tư duy Toán học dành cho học sinh THCS (Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam)
2) Toán tư duy và những bí mật thú vị dành cho học sinh tiểu học,