blog

Trung Lê

CEO - Công ty Cô Phần Tư Vấn Thiết Kế DRAGOLD
Trung Lê - Chuyên gia giải pháp xây dựng hệ thống học và các nền tảng thi online, Anh có 02 Năm startup với mảng giáo dục 4.0.
Kể về câu chuyện kinh doanh của mình, Anh chia sẻ:
"Công nghệ là chuyên môn của Anh, nhưng chả biết có cơ duyên nào nhưng phần lớn những dự án của mình đều liên quan đến Giáo dục. Kinh nghiệm kinh doanh thực chiến thất bại có, thành công có nhưng chả thể làm Anh nản chí mà sau những lần như thế lại giúp Anh trở nên dày dạn kinh nghiệm hơn và đứng lên từ chính thất bại của mình,"
Luôn cố gắng mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, kết nối tích cực, học hỏi nhiều cái hay là tiền đề để tạo thành một tháng hiệu quả và mang lại thành quả!