Nhiều cuộc thi được Beekids kết hợp với Đối tác tổ chức định kỳ hàng tháng mang lại sân chơi Trí Tuệ cho Trẻ.

Trẻ có môi trường để tranh tài, thể hiện khả năng của bản thân và nhận về những giải thưởng xứng đáng sau thời gian học và luyện tập trên Beekids. Đây là sân chơi tư duy định kỳ, có thể ví như một bài kiểm tra tổng hợp sau từng lộ trình học, giúp trẻ hứng thú và kích thích sự ham học hỏi nhiều hơn.

Video