Trang chủ / Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Tài khoản của bạn/ Bảo mật mật khẩu/Tạm dừng, chấm dứt

Khi bạn truy cập Ứng dụng lần đầu tiên, bạn có thể sẽ bị yêu cầu cho biết tuổi của con mình. Vui lòng cân nhắc rằng chúng tôi cần thông tin đó để điều chỉnh trải nghiệm trong trò chơi cho phù hợp với con bạn. Do đó chúng tôi có thể sẽ áp dụng một số hạn chế tuổi đối với ứng dụng Beekids.

Để tận hưởng quyền lợi từ một số chức năng của Dịch vụ, bạn có thể phải đăng ký một tài khoản ("Tài khoản"). Khi tạo hay cập nhật một tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân nhất định, có thể bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ email, và trong một số trường hợp, thông tin thanh toán của bạn. Thông tin này sẽ được lưu giữ và sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tại (link privacy)

Việc sử dụng tài khoản của người khác không được khuyến cáo.

Bạn có trách nhiệm (i) giữ bí mật bất kỳ mật khẩu nào mà bạn tạo ra để dùng với bất kỳ phần nào của Dịch vụ đòi hỏi phải đăng ký và (ii) hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Bạn chấp nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép bất kỳ Tài khoản nào của bạn.

Mặc dù chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn gây ra, dù bạn biết hay không biết, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại của chúng tôi hoặc của các bên cấp phép thứ ba, các nhà cung cấp nội dung, các bên kinh doanh, các nhà quảng cáo, nhà tài trợ và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi do các sử dụng trái phép như vậy.

Chúng tôi có quyền, không bị hạn chế bất cứ điều gì trong Thỏa thuận này và chỉ phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi, hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và/hoặc việc truy cập của bạn vào toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo trước và không chịu trách nhiệm pháp lý, kể cả trong trường hợp chúng tôi ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Chúng tôi tuyệt đối có quyền hạn chế, đình chỉ và/hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ nếu chúng tôi xác định rằng, chỉ phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận

2. Mua hàng/ Thanh toán/ Trả lại tiền

Chúng tôi có thể tính phí liên quan đến các Dịch vụ nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc đăng kí dịch vụ, tải các ứng dụng và mua Đồ ảo (như định nghĩa dưới đây). Những sản phẩm, dịch vụ như vậy sẽ có thể mua trên các trang cụ thể của Trang web, trong Ứng dụng, hay các cách khác được chỉ ra qua Dịch vụ. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi chi phí nào bởi Beekids, Beekids sẽ cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về thương mại của những thay đổi như vậy.

Giá của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được mua thông qua Dịch vụ sẽ là giá quy định tại thời điểm mua hàng của bạn. Giá cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ không bao gồm tất cả các loại thuế áp dụng và phí viễn thông, trừ những trường hợp khác được chỉ ra. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bạn đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế áp dụng và cước viễn thông nào như vậy.

Việc mua bất kỳ Ứng dụng, Đồ ảo hoặc nội dung khác thông qua Dịch vụ cấu thành sự đại diện và đảm bảo của bạn rằng bạn đang trong độ tuổi pháp lý để lập hợp đồng ràng buộc, và nếu không đủ tuổi pháp lý thì bạn đã đặt hàng với sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn không phải là người bị cấm sử dụng hoặc nhận Dịch vụ bởi bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang hay quốc tế nào.

Khi bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn là người sử dụng có thẩm quyền của thẻ tín dụng được sử dụng để trả phí đăng kí dịch vụ hoặc các khoản phí khác.

Ứng dụng, Chức năng bổ sung và Đồ ảo có thể được tải về qua việc kết nối với Dịch vụ với một khoản phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho lỗi người mua, phiên bản thử nghiệm, phần mềm mua cho sai điện thoại, thiết bị hoặc nền tảng, mã khuyến mãi hoặc giảm giá không được cung cấp tại thời điểm mua hàng hoặc bất kỳ món đồ được mua nào sau 90 ngày kể từ ngày mua vì bất kì lý do nào ("Lỗi người mua"). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trên hóa đơn cấp cho bạn bởi nhà mạng của bạn. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xác nhận rằng điện thoại hoặc nhà sản xuất thiết bị khác, điện thoại hoặc mẫu thiết bị khác và nhà mạng là được hỗ trợ và điện thoại hoặc các thiết bị khác tương thích với các sản phẩm hay dịch vụ được mua, tải về hoặc có được bằng các cách khác qua Dịch vụ bởi bạn. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giúp bạn có được những phần mềm thích hợp cho điện thoại, thiết bị hay nền tảng của bạn, chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ Lỗi người mua nào. Nếu bạn có thắc mắc khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đang có trên Dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@dragold.net. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ khiếm khuyết hay các vấn đề khác liên quan đến việc tải hoặc mua hàng thông qua Dịch vụ sau khi thời hạn chín mươi (90) ngày dương lịch đã hết kể từ ngày tải về hoặc mua đó, nếu có. Xin vui lòng đọc các yêu cầu cấu hình cẩn thận trước khi thực hiện bất kỳ việc mua hàng nào.

Quyền hủy bỏ: Nếu chọn hủy đơn hàng của mình, bạn có thể làm vậy trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được biên nhận mà không đưa ra lý do nào. Để hủy đơn hàng, bạn phải thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn thông qua một tờ khai bằng cách đề cập đến tham chiếu mua hàng, ngày mua hàng, tên và địa chỉ của bạn, rồi gửi đến địa chỉ sau: support@dragold.net. Để kịp thời hạn hủy bỏ, bạn phải gửi thông báo hủy bỏ trước khi khoảng thời gian 14 ngày hết hạn. Nếu chọn hủy đăng ký hàng tháng, bạn có thể thực hiện theo các điều khoản.

Hiệu lực hủy bỏ: Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo hủy bỏ của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng phương thức thanh toán như bạn đã sử dụng cho giao dịch và bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả đó.

Ngoại lệ đối với quyền hủy bỏ: Bạn không thể hủy đơn hàng của mình cho việc cung cấp nội dung kỹ thuật số nếu việc giao hàng đã bắt đầu theo yêu cầu và sự thừa nhận của bạn rằng bạn theo đó mất quyền hủy bỏ của mình.

3. Đồ ảo

Một số Dịch vụ có thể cho phép bạn "kiếm" hay "mua" (a) tiền ảo, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với: tiền xu ảo, token hay điểm, tất cả để sử dụng trong Dịch vụ; (b) món đồ ảo trong trò chơi (cùng với tiền ảo) hoặc (c) lợi ích nhất định trong trò chơi (gọi chung là "Đồ ảo"). Đồ ảo không có giá trị trong thực tế và không thể dùng để đổi sang tiền thật, sản phẩm hay các món đồ có giá trị khác, bao gồm cả trường hợp bạn đã không dùng Đồ ảo còn lại trong tài khoản ở thời điểm tài khoản của bạn bị đóng, cho dù việc đóng tài khoản đó là tự nguyện hay không. Tất cả Đồ ảo đã mua không thể đổi hoặc trả. Không có chuyện hoàn tiền, trừ trường hợp nào đó phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của chúng tôi.

Việc mua Đồ ảo chỉ đơn thuần là việc mua quyền sử dụng Đồ ảo trong Dịch vụ được áp dụng và không chuyển quyền sở hữu món Đồ ảo đó cho bạn. Quyền sử dụng này chỉ dành cho cá nhân bạn và không thể được bán, chuyển nhượng, sang lại, tặng quà, giao dịch hay cấp phép. Theo đó, chúng tôi tuyên bố một cách rõ ràng rằng chúng tôi cấm và không công nhận bất kì việc bán, chuyển nhượng, sang lại, tặng quà, giao dịch hay cấp phép có mục đích nào đối với Đồ ảo, cho dù là để lấy "tiền thật", sản phẩm hay bất kì trao đổi nào khác bên ngoài Dịch vụ. Bất kì việc chuyển nhượng hay cố gắng chuyển nhượng nào như vậy đều bị cấm và không có giá trị, có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn, cấm vĩnh viễn khỏi các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thậm chí cả các hành động pháp lý.

4. Quy định chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Dragold luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin tới support@dragold.net

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Dragold và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên ứng dụng/website. Dragold có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website www.beekids.edu.vn. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng."

5. Quy tắc ứng xử

"Với tư cách là người dùng, bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp. Những hoạt động cụ thể dưới đây bị cấm, bao gồm:

Với tư cách là người dùng, bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp. Những hoạt động cụ thể dưới đây bị cấm, bao gồm:

1. hoạt động tội phạm hoặc có hại, bao gồm nội dung khiêu dâm trẻ em, lừa đảo, buôn bán tài liệu khiêu dâm, buôn bán ma túy, cờ bạc, quấy rối, đeo bám, gửi thư rác, gửi tin nhắn rác, gửi các vi rút hoặc các tập tin độc hại khác, vi phạm bản quyền, vi phạm bằng sáng chế hoặc đánh cắp bí mật thương mại;
2. thúc đẩy các hoạt động có hại hoặc bất hợp pháp hay hành vi lạm dụng, đe dọa, khiêu dâm, nói xấu hoặc bôi nhọ;
3. dùng những hình ảnh và/hoặc hình vẽ khiêu dâm hay gợi tình trắng trợn phơi bày ngực của phái nữ hoặc phơi bày toàn bộ mông của phái nữ hay phái nam, bất kì hoặc toàn bộ phần kín nào; phơi bày bất kì ai hay bất kì cái gì liên quan đến các hành động khiêu dâm trắng trợn và/hoặc hành vi dâm dục, dâm đãng, bao gồm thủ dâm, giao cấu, ấu dâm, quan hệ thân mật liên quan đến người khỏa thân hay bán khỏa thân trong các hành vi tình dục khác giới, lưỡng tính, đồng tính nữ hay đồng tính; miêu tả bất kì ai hay bất kì cái gì thô bỉ, thô tục hay vô cùng thiếu văn minh hoặc hành vi cực kì khiếm nhã hay thể hiện các hành động tục tĩu và bất kì nội dung nào khác vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức tốt;
4. tìm cách phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, hoặc tính năng ngăn ngừa hay hạn chế sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế trên việc sử dụng của Dịch vụ hoặc các nội dung đó;
5. dùng các cách ăn gian, khai thác, phần mềm tự động, bot, hack, mod hay bất kì phần mềm bất hợp pháp nào khác được thiết kế để sửa đổi hay can thiệp vào Dịch vụ, và lợi dụng các cách ăn gian hoặc khai thác;
6. dùng bất kì phần mềm nào để đón đầu, khai thác hoặc cách khác là thu thập thông tin về người dùng khác hay sao chép và lưu trữ bất kì Tài sản độc quyền nào (được định nghĩa dưới đây);
7. cản trở, làm gián đoạn hay tạo ra gánh nặng quá mức trên Dịch vụ hay các mạng và dịch vụ kết nối vào Dịch vụ;
8. tìm cách mạo danh người hay người dùng khác;
9. gạ gẫm thông tin cá nhân người dưới 18 tuổi;
10. thu thập, tập hợp, gạ gẫm hay đăng mật khẩu hay thông tin định danh cá nhân của người dùng khác;
11. dùng tài khoản, tên đăng nhập hay mật khẩu của người khác trong bất kì lúc nào hay tiết lộ mật khẩu của bạn với bất kì bên thứ ba nào hay cho phép bên thứ ba truy cập Tài khoản của bạn;
12. dùng bất kì thông tin nào có được từ Dịch vụ để quấy rối, lạm dụng hay làm hại người khác;
13. dùng bất kì nội dung nào có tính chất gian dối, gây hiểu lầm hay không công bằng để thu hút lưu lượng đổ về hồ sơ của một người nào đó;
14. dùng Dịch vụ theo cách không phù hợp với bất kì và tất cả luật định và quy định hiện hành nào, bao gồm cả luật định và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu Hoa Kỳ;
15. cấp phép, thuê, cho thuê, bán, giao dịch, tặng quà, để lại thừa kế hoặc cách khác là chuyển giao tài khoản của bạn hoặc bất kì món Đồ ảo nào liên kết với tài khoản của bạn cho bất cứ ai;
16. truy cập hay dùng tài khoản bên thứ ba hay bất kì món Đồ ảo nào đã được cấp phép, thuê, cho thuê, bán, giao dịch, tặng quà, để lại thừa kế hoặc cách khác là chuyển giao từ người giữ Đồ ảo đó hay người lập tài khoản gốc;
17. dùng nhiều tài khoản, thủ tục hướng dẫn, bot, script hay các quá trình khác để tích lũy hay "cày" Đồ ảo;
18. dùng Dịch vụ với mục đích thương mại, bao gồm việc chuyển nhượng Đồ ảo để lấy tiền "thế giới thật".

Bạn sẽ lập tức bị cấm dùng Dịch vụ nếu bạn bị phát hiện tham gia vào một trong các hoạt động này. Bất kì hành vi nào của bạn vi phạm những điều cấm nói trên đều có thể dẫn đến việc bạn bị đình chỉ hay chấm dứt sử dụng Tài khoản và truy cập Dịch vụ.

6. Bản quyền thương hiệu

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Dragold đối với các đối tượng thể hiện trên website www.beekids.edu.vn cũng như ứng dụng Beekids.

Trang web này và tất cả nội dung của website www.beekids.edu.vn, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Dragold hoặc bên thứ ba cấp phép cho Dragold. Bản quyền của sản phẩm được thể hiện trên website bằng dòng chữ ©2019 Bản quyền của Công ty cổ phần Dragold.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của công ty Dragold và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại và (hoặc) phi thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Dragold là xâm phạm quyền của Dragold. Dragold có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

7. Miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi và máy chủ của chúng tôi theo nguyên hiện trạng ở mức độ cao nhất được pháp luật cho phép, chúng tôi tuyên bố miễn trách nhiệm với tất cả các cam kết ngầm, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, cam kết ngầm của khả năng tiêu thụ và sự thích hợp cho một mục đích cụ thể.

Không giới hạn đối với những điều nêu trên, chúng tôi không đại diện hay đảm bảo, dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý hay tường minh: (i) về các hoạt động của dịch vụ hay những thông tin, nội dung, đối tượng hoặc các sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) việc sử dụng dịch vụ là 100% an toàn, không bị gián đoạn hay không có lỗi; (iii) đối với tính chính xác, độ tin cậy, sự lưu hành của bất kỳ thông tin, nội dung hay dịch vụ nào được cung cấp qua dịch vụ hay (iv) máy chủ hay email được gửi từ hay thay mặt Dragold là không có virus hay các thành phần có hại khác.

Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong mọi trường hợp cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc sử dụng hay không thể sử dụng dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với sự tín nhiệm của người dùng với bất kỳ thông tin nào có được từ dịch vụ hay từ việc nhầm, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ tập tin hay email, lỗi, khiếm khuyết, vi rút, trì hoãn trong việc vận hành hoặc truyền tải hay bất cứ thất bại nào trong việc thực hiện, dù là từ sự việc bất khả kháng, thất bại trong truyền đạt, trộm cắp, bị phá hủy hay truy cập bất hợp pháp vào các bản ghi, chương trình hay dịch vụ. Do đó, bạn công nhận rằng đoạn văn này sẽ áp dụng đối với tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ hiện có qua dịch vụ này.

Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay mang tính hậu quả nào xuất phát từ việc sử dụng hay mua bất kỳ sản phẩm nào, dù thực hay ảo, cho dù chúng tôi đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra thiệt hại đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn trong mọi trường hợp, cho số tiền lớn hơn số tiền bạn đã trả trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày ngay trước ngày mà bạn đưa ra tuyên bố như vậy và nếu bạn đã không chi trả bất cứ gì trong khoảng thời gian đó, bạn thừa nhận rằng giải pháp duy nhất của bạn là dừng sử dụng dịch vụ và chấm dứt tài khoản.

Nếu những luật này áp dụng với một người dùng, một số hay tất cả những tuyên bố miễn trách nhiệm, ngoại lệ hay giới hạn nói trên có thể không áp dụng với người dùng đó, và người dùng đó có thể có các quyền bổ sung.

HÃY TRẢI NGHIỆM APP ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Hãy cùng trải nghiệm ứng dụng BKIDS để hiểu rõ hơn những thông tin và chương trình học mà bạn muốn lựa chọn để phát triển nhé !
CH Play
App Store
Website