Trang chủ / Thanh toán

Thông tin của bé

Bé tham gia cuộc thi

* Tối đa 3 bé

Thông tin N/A

10/03/2014

Chọn cuộc thi:

Thông tin N/A

10/03/2014

Chọn cuộc thi:

Thông tin cuộc thi

Bạn chưa chọn cuộc thi nào. Chọn cuộc thi tại đây.

Cuộc thi SL VNĐ
Thông tin N/A
Xóa
0 bé 0
Thông tin N/A
Xóa
0 bé 0
Thông tin N/A
Xóa
0 bé 0
Tạm tính (1) 0 bé 0
Giảm giá (2)
VAT (10%) (3)=10%*(1-2)
Tổng cộng (4)=3+(1-2) 0

Hình thức thanh toán

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI