Trang chủ / Quản lý cuộc thi

Cuộc thi

Ngày 10/06/2021
Quan tâm
Chiến Binh Nhí "Giải Cứu Đỏ"3 - 12 tuổi
1.Nguyễn Lê Thu Hà(Bé coca) -  10/03/2014
2.Thái Quốc Bảo(Bé pepsi) -  10/04/2012
SL: 1
600 Beexu
Thách Đấu Cùng Cờ Sigma3 - 12 tuổi
1.Nguyễn Lê Thu Hà(Bé coca) -  10/03/2014
2.Thái Quốc Bảo(Bé pepsi) -  10/04/2012
SL: 1
900 Beexu
Tổng cộng:
SL: 2
1.500 Beexu
Ngày 08/06/2021  Đăng ký
Đã hủy
Chiến Binh Nhí "Giải Cứu Đỏ"3 - 12 tuổi
1.Nguyễn Lê Thu Hà(Bé coca) -  10/03/2014
2.Thái Quốc Bảo(Bé pepsi) -  10/04/2012
SL: 1
600 Beexu
Tổng cộng:
SL: 1
600 Beexu
Ngày 05/06/2021
Thành công
Vô Địch "Siêu Trí Nhớ"3 - 12 tuổi
1.Nguyễn Lê Thu Hà(Bé coca) -  10/03/2014
SL: 1
600 Beexu
Tổng cộng:
SL: 1
600 Beexu